Home
QMEC Announcement
Pindaan Borang-borang keperluan MQF

Borang-borang keperluan MQF (kelulusan senat 24.11.2016) boleh dimuat turun di Portal UM. (Bahagian Akademik ataupun Bahagian Akademik IPS)

 


Last Update: December 22, 2016