Home
QMEC Announcement
Mesyuarat Pembukaan dan Penutup AKD Bil.18/2017

Mesyuarat Pembukaan

Tarikh; 25 April 2017
Masa : 9.00 pagi
Tempat: Auditorium Mercu Alam Bina, Fakulti Alam Bina

Mesyuarat Penutup

Tarikh: 22 Mei 2017
Masa : 9.30 pagi
Tempat : Auditorium Mercu Alam Bina


Last Update: April 5, 2017