Home
QMEC Announcement
TARIKH-TARIKH PENTING AKD BIL. 18/2017
  1. 30 Mei 2017 = Tarikh akhir bagi PTj / Jabatan / Bahagian / Unit mengemukakan Rancangan Tindakan Pembetulan bagi ketakakuran yang ditemui.
     
  2. 19 Jun 2017 = Tarikh akhir untuk pengesahan penutupan ketakakuran yang ditemui di PTj / Jabatan / Bahagian / Unit.

Last Update: May 18, 2017