MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017

Tarikh   :  26 September 2017 (Selasa)

Masa   :  9.30 pagi - 5.00 petang 

Tempat :  Bilik Mesyuarat Fakulti, Fakulti Perubatan

BAHAN RUJUKAN

1. Tentatif

2. Minit MKSP Bil. 18/2016

3. Kertas Perkara Berbangkit

4. (a) Laporan Pencapaian Objektif Kualiti 2016-2017

4. (a) (i) Lampiran 1

4. (b) Laporan Pengurusan Risiko

4. (c) Laporan Isu Luaran & Dalaman dari Pemilik Proses dan Status Sumber 

4. (d) Laporan Pencapaian Kursus & Pemantauan Program

5. (a) Buku 1 - Am

5. (b) Buku 2 - Ketakakuran

5. (c) Buku 3 - Pemerhatian dan Nota Amalan Positif

6. (a) Laporan Maklum Balas Pelanggan

7. Laporan Projek Penambahbaikan Berterusan 

8. Laporan Penilaian Prestasi Pembekal