TARIKH-TARIKH PENTING AKD BIL. 18/2017
  1. 30 Mei 2017 = Tarikh akhir bagi PTj / Jabatan / Bahagian / Unit mengemukakan Rancangan Tindakan Pembetulan bagi ketakakuran yang ditemui.
     
  2. 19 Jun 2017 = Tarikh akhir untuk pengesahan penutupan ketakakuran yang ditemui di PTj / Jabatan / Bahagian / Unit.

Audit AKD Bil.18/2017

Audit Kualiti Dalaman Bil.18/2017 di Universiti Malaya bermula pada 25 April 2017 sehingga 19 Mei 2017

 

 

 


Mesyuarat Pembukaan dan Penutup AKD Bil.18/2017

Mesyuarat Pembukaan

Tarikh; 25 April 2017
Masa : 9.00 pagi
Tempat: Auditorium Mercu Alam Bina, Fakulti Alam Bina

Mesyuarat Penutup

Tarikh: 22 Mei 2017
Masa : 9.30 pagi
Tempat : Auditorium Mercu Alam Bina


 
Documentation and Risk Management

Manages the MS ISO 9001:2015 documents ; coordinates the measuring & monitoring of quality objectives; coordinates QMS document audits and maintain a Risk Register.

Quality Audit

Plans and coordinates all activities pertaining to Internal Audits; conducts Internal Auditor training; monitors preventive and corrective actions.

Customer Feedback & Improvement

Manage customer feedback; coordinates customer satisfaction and related studies; coordinates and monitors quality improvement projects; training and awareness for customer feedback management.

Quality Assurance & Accreditation
Coordinates all academic quality assurance activities; monitors program audit documentation by the CoR; assists in the preparation of CoR institutional audit and program audits.